คำศัพท์ : ugh

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ugh (อะ)

ฮึ