คำศัพท์ : udder

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
udder (อัด-เดอะ)

เต้านมสัตว์