คำศัพท์ : tyre

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tyre (ไทร)

แผ่นเหล็กรอบล้อรถชนิดที่ไม่มียาง ใส่เหล็ก (หรือยาง ล้อรถ)