คำศัพท์ : type

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
type (ไทพ)

ชนิด คน

เครื่องหมาย

ตัวพิมพ์