คำศัพท์ : tyne

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tyne (ไทน)

ขวาก เดือย

หนามเตย