คำศัพท์ : two

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
two (ทู)

จำนวนสอง