คำศัพท์ : tutu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tutu (ทู-ทุ)

กระโปรงสั้นติ้ว