คำศัพท์ : tut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tut (ทัท)

เย้ยหยัน ถุย