คำศัพท์ : tung

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tung (ทัง)

น้ำมันมะเยา