คำศัพท์ : tug

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tug (ทัก)

ดึง เรือโยง