คำศัพท์ : tuft

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tuft (ทัฟท)

หนวดใต้คาง ตรึง (ที่นอน)

ปุย