คำศัพท์ : tuck

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tuck (ทัค)

พับแล้วเย็บ พับ

หด (หัว)เก็บ

ห่มผ้า

ซุก (ตีนมุ้ง)