คำศัพท์ : tub

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tub (ทับ)

ถังไม้ เรือที่แล่นช้า