คำศัพท์ : try

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
try (ทไร)

ทดลอง พยายาม

พิจารณา (จำเลย

คดี)

การแตะลูกยิงประตูรักบี้