คำศัพท์ : troy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
troy

กรุงทรอย กรุงทรอย