คำศัพท์ : trod

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trod (ทร็อด)

หล่อดอกยาง กำจัด

พื้นหน้าของยางรถ

ย่ำ

เสียงเท้า

ลูกย่าง