คำศัพท์ : trio

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trio (ทรี-โอ)

เพลงเล่นสามคน คณะสามคน

ตอง