คำศัพท์ : trim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trim (ทริม)

เล็ม สภาพเรียบร้อย

เลาะ

สวด

ทำให้ตรง

ประดับ