คำศัพท์ : trek

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trek (ทเร็ค)

การเดินทาง (วัว) ลากเกวียน