คำศัพท์ : trap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trap (ทแร็พ)

ดัก รถเทียมม้า

เครื่องสำหรับดักผง

ช่อง

ช่องบนเวทีโรงละคร