คำศัพท์ : tram

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tram (ทแร็ม)

สายเดินรถราง รางรถราง