คำศัพท์ : tout

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tout (เทาท)

คนรับจ้างชักชวนคนเดินถนนให้มาซื้อของ อาจารย์ทำนายม้า