คำศัพท์ : tot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tot (ท็อท)

(ดื่ม) อึกหนึ่ง เด็กเล็ก

สรุป