คำศัพท์ : tor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tor (ทอ)

เขา