คำศัพท์ : top

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
top (ท็อพ)

ต่อยอด ลงเอย

อยู่บนยอด

หัวกะทิ

ข้างบน

เบี้ยบน

สูง