คำศัพท์ : tool

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tool (ทูล)

เครื่องมือ