คำศัพท์ : took

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
took (ทุค)

นำ มี (ความภูมิใจ

ความสงสาร)

ทำให้หลงใหล

เอา

จดไว้

ว่าเช่า