took หมายถึง นำ มี (ความภูมิใจ ความสงสาร) ทำให้หลงใหล เอา จดไว้ ว่าเช่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ took แปลว่า นำ มี (ความภูมิใจ ความสงสาร) ทำให้หลงใหล เอา จดไว้ ว่าเช่า หมายถึง นำ มี (ความภูมิใจ ความสงสาร) ทำให้หลงใหล เอา จดไว้ ว่าเช่า took อ่านว่า (ทุค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
took (ทุค)

นำ มี (ความภูมิใจ

ความสงสาร)

ทำให้หลงใหล

เอา

จดไว้

ว่าเช่า