คำศัพท์ : tone

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tone (โทน)

ทำสี บำรุง (ร่างกาย)

กลมกลืน

ความสุขสมบูรณ์

เสียงสูงเสียงต่ำ