คำศัพท์ : ton

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ton (ท็อง)

พวกหรู สมัยนิยม

ตันน้ำหนัก

ตันปริมาตร