คำศัพท์ : tom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tom (ท็อม)

ปืนโบราณ ตัวผู้

คนอังกฤษธรรมดา

ขื่อตัวคนอังกฤษซึ่งมีดกดื่น