คำศัพท์ : told

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
told (โทลด)

เล่า แสดงผล

นับ (คะแนน)