คำศัพท์ : toe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
toe (โท)

กีบม้า เหล็กตอนหน้าของเกือกม้า

นิ้วเท้า

เอาท้าจด (เส้น)