คำศัพท์ : to

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
to (ทู)

ส่วน) จะ

ไปสู่

(เอา) เป็น (ภรรยา

พ่อตา)

จวน

ฟื้น

ตรงกับ