คำศัพท์ : tiro

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tiro (ไท-โร)

คนเริ่มใหม่