คำศัพท์ : tip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tip (ทิพ)

ผลัก กระตุ้น

เอียง

บอก

เล่า (นิทาน)

ให้รางวัล

สุด

ทำปลาย