คำศัพท์ : tint

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tint (ทินท)

สีพื้นบนกระดาษ สีอ่อน

แต้มสี