คำศัพท์ : tin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tin (ทิน)

(เครื่อง) ประหยัดเวลา ภาชนะเหล็กวิลาศ

เคลือบ (โลหะ) ด้วยดีบุก