tin หมายถึง (เครื่อง) ประหยัดเวลา ภาชนะเหล็กวิลาศ เคลือบ (โลหะ) ด้วยดีบุก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ tin แปลว่า (เครื่อง) ประหยัดเวลา ภาชนะเหล็กวิลาศ เคลือบ (โลหะ) ด้วยดีบุก หมายถึง (เครื่อง) ประหยัดเวลา ภาชนะเหล็กวิลาศ เคลือบ (โลหะ) ด้วยดีบุก tin อ่านว่า (ทิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tin (ทิน)

(เครื่อง) ประหยัดเวลา ภาชนะเหล็กวิลาศ

เคลือบ (โลหะ) ด้วยดีบุก