คำศัพท์ : time

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
time (ไทม)

เท่า วัดเวลา

ชั่วเวลา

โอกาส

กะจังหวะ

สมัย

เวร

ชั่วคราว