time หมายถึง เท่า วัดเวลา ชั่วเวลา โอกาส กะจังหวะ สมัย เวร ชั่วคราว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ time แปลว่า เท่า วัดเวลา ชั่วเวลา โอกาส กะจังหวะ สมัย เวร ชั่วคราว หมายถึง เท่า วัดเวลา ชั่วเวลา โอกาส กะจังหวะ สมัย เวร ชั่วคราว time อ่านว่า (ไทม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
time (ไทม)

เท่า วัดเวลา

ชั่วเวลา

โอกาส

กะจังหวะ

สมัย

เวร

ชั่วคราว