คำศัพท์ : tike

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tike (ไทค)

คนเลว สุนัข