คำศัพท์ : tiff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tiff (ทิฟ)

จิบ (เครื่องดื่ม) อารมณ์เสีย