คำศัพท์ : tie

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tie (ไท)

(การแข่งขัน) เสมอกัน ความกังวล

ผูก

วางเงื่อนไขผูกมัด