คำศัพท์ : tic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tic (ทิค)

โรคกระตุกที่หน้า เงินบาท