คำศัพท์ : thy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
thy (ไฑ)

ของท่าน