คำศัพท์ : thus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
thus (ฑัซ)

ดังนี้