คำศัพท์ : they

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
they (เฑ)

พวกมัน