คำศัพท์ : then

(ถูกค้นหาทั้งหมด 220 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
then (เฑ็น)

ซี ครั้นแล้ว

ดังนั้น

เวลานั้น