then หมายถึง ซี ครั้นแล้ว ดังนั้น เวลานั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 266 ครั้ง)

คำศัพท์ then แปลว่า ซี ครั้นแล้ว ดังนั้น เวลานั้น หมายถึง ซี ครั้นแล้ว ดังนั้น เวลานั้น then อ่านว่า (เฑ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
then (เฑ็น)

ซี ครั้นแล้ว

ดังนั้น

เวลานั้น