คำศัพท์ : them

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
them (เฑ็ม)

พวกเขา