คำศัพท์ : than

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
than (แฑ็น)

กว่า