คำศัพท์ : ten

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ten (เท็น)

ยี่สิบสองนาฬิกา