คำศัพท์ : tee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tee (ที)

ยาง (หรือวัตถุอย่างอื่น) ที่ใช้ตั้งวาง อักษรที